Newyddion

NEWYDDION CIPOLWG
S4C YN COMISIYNU ‘O’R STRYD I’R SGRYM’ GAN WHISPER CYMRU, A FYDD YN ARDDANGOS FFORMAT RYGBI NEWYDD WORLD RUGBY
Darllen Mwy
T+W A WHISPER WEDI’U HENWEBU AR GYFER EMMY RHYNGWLADOL AM TWO SIDES
Darllen Mwy
WHISPER A S4C I DDARLLEDU CWPAN RYGBI’R BYD YN FYW I GYMRU – Y GENEDL RYGBI
Darllen Mwy
WHISPER NORTH I GYNHYRCHU JEOPARDY! AR GYFER CHANNEL 9, AWSTRALIA, CYFLWYNIR GAN STEPHEN FRY
Darllen Mwy
WHISPER I GYNHYRCHU BOCSIO AR GYFER NOSWEITHIAU BOCSIO RHAD-AC-AM-DDIM CHANNEL 5
Darllen Mwy
ENWEBU EURO MENYWOD, WEDI’I GYNHYRCHU GAN WHISPER + BBC SPORT, AR GYFER BAFTA
Darllen Mwy
ITV YN COMISIYNU RHAGLEN JEOPARDY! O WHISPER NORTH, WEDI EI CHYFLWYNO GAN STEPHEN FRY
Darllen Mwy
LTA YN CADW WHISPER A LITTLE DOT SPORT FEL PARTNERIAID CYNHYRCHU CYNNWYS
Darllen Mwy
PENODI WHISPER YN DDARLLEDWR AR GYFER GORNEST PAUL V FURY
Darllen Mwy
WHISPER AR RESTR FER ASIANTAETH ORAU YNG NGWOBRAU DIWYDIANT CHWARAEON
Darllen Mwy
WHISPER + BBC SPORT YN ENNILL RHAGLEN CHWARAEON ORAU YNG NGWOBRAU DARLLEDU 2023
Darllen Mwy
WHISPER WEDI’U CYNNWYS YN RHESTR LLEOEDD GORAU I WEITHIO BROADCAST AM Y CHWECHED TRO
Darllen Mwy
SONY PICTURES TELEVISION A WHISPER NORTH I LANSIO SIOE SGWRSIO HWYRNOS SYNDICETIEDIG NEWYDD GYDA CRAIG FERGUSON
Darllen Mwy
PENODI WHISPER YN BARTNER CYNHYRCHU WIMBLEDON
Darllen Mwy
WHISPER I GYNNAL DIGWYDDIAD RECRIWTIO AR GYFER TALENT ANABL
Darllen Mwy
WHISPER YN CYFLOGI LIZ JOHNSON, ENILLYDD MEDAL AUR, FEL CYNHYRCHYDD GWEITHREDOL
Darllen Mwy
WHISPER YN ENNILL GWOBR SIOE ADLONIANT ORAU GYDA F1 AR CHANNEL 4
Darllen Mwy
GOLD YN COMISIYNU DWY RAGLEN TAIR RHAN ARBENNIG O SIOE BOBLOGAIDD BILLY CONNOLLY DOES… WEDI’U CYNHYRCHU GAN MOONSHINE FEATURES
Darllen Mwy

By using this website, you agree to our use of cookies. We use cookies to provide you with a great experience and to help our website run effectively.