Amdanom ni

Fel un o asiantaethau cynhyrchu newydd mwyaf blaengar yr ugain mlynedd diwethaf, rydyn ni’n
trawsnewid tirwedd rhaglenni chwaraeon, adloniant heb ei sgriptio ac adloniant wedi’i frandio.

Trwy sicrhau canlyniadau trawsnewidiol ar gyfer y sianeli, y cyfresi a’r brandiau byd-eang sy’n
bartneriaid i ni, rydyn ni’n ailstrwythuro’r diwydiant o’n cwmpas. Mae ein tîm amrywiol ac arobryn
yn creu gwaith sy’n torri tir newydd, gan ysgogi profiadau emosiynol parhaol i bawb sy’n dod
i gysylltiad â’n cynnwys.

CHWERTHIN
CHWERTHIN CRIO SGRECHIAN CARU CYSYLLTU MEDDU AR YR ENNYD
Natalie Portman behind the camera A singer looking into the camera

ADLONIANT
YW POPETH

Gall adloniant wneud i bobl chwerthin, crio,
meddwl, teimlo, sgrechian a disgyn mewn cariad.

Ond os ydyn ni am ysbrydoli newid, mae’n rhaid
i’n gwaith fod yn ddeniadol, yn effeithiol ac yn
ddylanwadol – gan drawsnewid y berthynas rhwng
cynulleidfaoedd â’r brandiau, y sianeli a’r cyfresi
sy’n bartneriaid i ni.

Bellator MMA fight

BYW’R
GYNULLEIDFA

Mae angen mwy na dealltwriaeth arwynebol
i fynd o dan groen pobl. Mae angen i ni fyw’r
gynulleidfa, i edrych â’u llygaid nhw a dysgu
beth sy’n gwneud iddyn nhw chwerthin, crio,
meddwl, teimlo, sgrechian a charu, a thrwy
hynny gallwn greu mathau newydd o adloniant
sy’n atseinio ar raddfa fyd-eang.

Hannah Cockroft racing on track Jeddah street fight - Usyk v Joshua

MEDDU AR
YR ENNYD

Rydyn ni’n trochi ein cynulleidfaoedd yn yr
eiliadau gorau a ddaliwyd erioed ar gamera.
Trwy gysylltu adloniant â phobl a chysylltu
pobl ag emosiwn pur. Dyma rym adloniant.

The Lionesses in a huddle during a match Parasport athlete Kadeena Cox crouching on track

GWNEUD IDDO
DDIGWYDD

Rydyn ni’n cael ein cymell gan ein
cenhadaeth ddiwyro i feddwl yn fwy,
i greu yn well ac i arloesi ymhellach.
Pe bydden ni ond yn gwneud yr hyn
y mae eraill yn ei wneud, ni fydden
ni’n gwneud ein gwaith yn iawn.
Gadewch i ni dorri tir newydd – gadewch
i ni lunio dyfodol y byd adloniant
gyda’n gilydd a newid y dirwedd.

A person interviewing Ben Stokes

TYFY A
FFYNU

Rydym ni’n rhwydwaith byd-eang o
arbenigwyr cynhyrchu, ôl-gynhyrchu,
cynnwys a darlledu gyda’r awydd a’r
dyfnder i ymgymryd â’r prosiectau
gorau a mwyaf gan wneud gwahaniaeth,
bob tro.

EIN PROSES UNIGRYW:
ENILLION FFINIOL
CRONNOL

Rydyn ni wedi treulio blynyddoedd yn cofnodi’r hyn sy’n
gyrru’r timau chwaraeon fwyaf, ac ers dyddiau cynnar y
cwmni mae hynny wedi ein hysbrydoli i fabwysiadu
athroniaeth enillion ffiniol – sef ymroddiad di-baid i ddod
o hyd i’r gwelliannau ffiniol bychan ym mhob agwedd ar yr
hyn a wnawn, sy’n arwain at gynnydd cronedig sylweddol
mewn cynhyrchiant. Rydyn ni, yn ein hanfod, wedi cael ein
hadeiladu yn wahanol i’r lleill, dyna sut rydyn ni’n cadw ein
lle ar flaen y gad.

EIN CLEIENTIAID:
PARTNERIAID ALLWEDDOL

Yn Whisper, rydyn ni’n gwybod mai ein cleientiaid yw ein partneriaid, ac mai dim ond trwy
gydweithio agos y gallwn gyflawni pethau a fyddai y tu hwnt i’n cyrraedd fel arall.

CYDNABYDDIAETH:
CYFLAWNI ER BUDD
Y DIWYDIANT

Nid cydnabyddiaeth sy’n ein cymell ni, rydyn ni’n cael ein gyrru gan ein gwaith a’r
profiadau adloniant rydyn ni’n eu creu. Serch hynny, pan fyddwch yn adeiladu proses
lwyddiannus ac yn creu portffolio o waith gorau’r diwydiant, mae’n braf pan fo pobl yn sylwi.

2023
ENILLYDD Broadcast Best Places to Work
2022
ENILLYDD Broadcast Best Places to Work
2020
ENILLYDD Broadcast Best Places to Work
2019
ENILLYDD Broadcast Best Places to Work
2018
ENILLYDD Broadcast Best Places to Work
2017
ENILLYDD Broadcast Best Places to Work
2022
ENWEBEDIG Best Production Company
ENWEBEDIG Best Sports Production
- Women's Euro/BBC
ENWEBEDIG Best Sports Programme
- Paralympics/Channel 4
2021
ENWEBEDIG Best Documentary
- The Talk/Channel 4
CANMOLAETH UCHEL Best Lockdown Programme
- The Talk/Channel 4
2020
ENWEBEDIG Best Sports Programme
- The NFL Show BBC
2019
ENWEBEDIG Best Sports Programme
- The NFL Show BBC
ENWEBEDIG Best Sports Programme
- F1 for Channel 4
2018
ENWEBEDIG Best Sports Programme
- The NFL Show BBC
ENWEBEDIG Best Sports Programme
- Women's Euros for C4
2023
ENILLYDD Best Entertainment Show
NFL End Zone
CANMOLIAETH UCHEL Sports Production of the Year
The Women's FA Cup Final
ENWEBEDIG Best Production Company
ENWEBEDIG Best International Programme
UCL Special: Sadio Mane
ENWEBEDIG Best Short Form
Andy Murray v Joel Dommett (LTA)
ENWEBEDIG Best Sports Content of the Year
RLWC 2021
ENWEBEDIG Podcast of the Year
Formula For Success
ENWEBEDIG Best Commentator
Alex Jacques, C4F1
2022
ENILLYDD Best Entertainment Show
- Formula 1/Channel 4
ENILLYDD Best Commentator
- Alex Jacques C4F1
ENWEBEDIG Best Short Form
- Women's EURO Opener BBC
ENWEBEDIG Best Documentary 60+
- Ben Stokes Amazon
ENWEBEDIG Best Sports Production
- Women's EURO/BBC
ENWEBEDIG Best Production Company
2021
ENILLYDD Best Entertainment Show
- Today in Tokyo/Channel 4
ENILLYDD Best Sports Productions,
Quadrennial,
Paralympics/Channel 4
ENILLYDD Best Original Content Whistle Watch/World Rugby
ENWEBEDIG Best Lockdown Programme
- Formula 1/Channel 4
ENWEBEDIG Best Original Content British & Irish Lions
ENWEBEDIG Sports Production
Company of the Year
ENWEBEDIG Best Entertainment Show
- The NFL Show/BBC
ENWEBEDIG Best Entertainment Show
- NFL End Zone/C5
2022
ENWEBEDIG Best Sports Production
- Paralympics/Channel 4
ENWEBEDIG Best Editing Sport
- Paralympics/Channel 4
2021
ENWEBEDIG Best Editing Sport
- British GP/Channel 4
2020
ENWEBEDIG Best Multicamera Sport
- SailGP
2019
ENWEBEDIG Best Sports Programme
- Winter Paralympics for Channel
ENILLYDD Sport Presenter
- Osi Umenyiora for NFL
ENILLYDD Best Multicamera Sport
- SailGP
2018
ENILLYDD Sport Presenter
- Osi Umenyiora for NFL
ENWEBEDIG Best Sports Programme
- Women's Euros for C4
2017
ENWEBEDIG Sport Presenter
- Osi Umenyiora for NFL
ENWEBEDIG Best Sports Programme
- Women's Euros for C4
2023
ARIAN TV Documentary
Ben Stokes: Phoenix from the Ashes
EFYDD Broadcast Event Coverage
Women's Euro 2022
ENWEBEDIG TV Show
F1 on Channel 4
2021
ARIAN Best Live Event
- Paralympics/Channel 4
ARIAN Best TV Show
- F1/ Channel 4
2020
ENILLYDD Best TV Show
- The NFL Show/BBC
ENWEBEDIG Best Sports Presenter
- Isa Guha
ENILLYDD One to Watch
- Billy Monger
EFYDD Best TV Show
- F1/Channel 4
2019
ENWEBEDIG Best Television/Digital Show
- The NFL Show BBC
ENWEBEDIG Best Television/Digital Show
- F1 for Channel 4
ENILLYDD Best Sports Presenter
- Steve Jones for Whisper
2018
ENWEBEDIG Television Live Broadcast
- US Open for Amazon Prime
ENWEBEDIG Television Live Broadcast
- Winter Paralympics for C4
ENILLYDD Osi Umenyiora for Whisper Films
2023
ENILLYDD Sports - 2022 Women's Euro
2018
ENWEBEDIG Best Sports Programme
- Women's Euros for C4
2018
ENILLYDD Best Sports Programme
- F1 for Channel 4
2022
ENILLYDD Best Cardiff Digital and Creative Company
- Whisper Cymru
ENILLYDD Cardiff Business of the Year
- Whisper Cymru
2022
ENILLYDD SVG Europe Women Award
for Diversity in Sports TV
2023
ENWEBEDIG Best Agency
2022
ENWEBEDIG Best Agency
ENWEBEDIG Original Content -
Whistle Watch/World Rugby

By using this website, you agree to our use of cookies. We use cookies to provide you with a great experience and to help our website run effectively.