Hafan

ADLONIANT
YW POPETH

RYDYN NI’N NEWID
TIRWEDD CHWARAEON,
ADLONIANT HEB EI
SGRIPTIO AC ADLONIANT
WEDI’I FRANDIO.
NI YW WHISPER

YR HYN SY’N EIN GWNEUD NI'N UNIGRYW
DARGANFOD

Y DIWEDDARAF

NI YW
WHISPER

GWELD Y TÎM

RHWYDWAITH
FYDEANG
WHISPER

Rydyn ni’n rhwydwaith fyd-eang o arbenigwyr cynhyrchu, ôl-gynhyrchu a darlledu, ac mae gennym y gallu a’r brwdfrydedd i ymgymryd â’r prosiectau mwyaf a’r prosiectau gorau ac i greu rhywbeth gwahanol, bob tro.

NEWYDDION

SONY PICTURES
TELEVISION
YN BUDDSODDI YN WHISPER

DYSGU RHAGOR

By using this website, you agree to our use of cookies. We use cookies to provide you with a great experience and to help our website run effectively.