WHISPER AR RESTR FER ASIANTAETH ORAU YNG NGWOBRAU DIWYDIANT CHWARAEON

Mae Whisper wedi cyrraedd rhestr fer yr Asiantaeth Orau yng Ngwobrau’r Diwydiant Chwaraeon am yr ail flwyddyn yn olynol.

Disgrifir y digwyddiad gwobrau mawreddog fel dathliad o’r ‘gwaith aruthrol a wneir y tu ôl i’r llenni yn y sector chwaraeon, gan anrhydeddu’r clybiau, timau, brandiau, asiantaethau ac arloeswyr sy’n sicrhau bod y diwydiant yn parhau i symud ymlaen a rhagori’.

Dywedodd Sunil Patel, Prif Swyddog Gweithredol a Chyd-sylfaenydd, Whisper: “Cawsom flwyddyn anhygoel yn 2022, gyda nifer o bethau’n digwydd am y tro cyntaf i Whisper, megis sicrhau rhaglen ddogfen heb-ei-ail ar Amazon Prime (Ben Stokes: Phoenix From The Ashes), darparu gornest teitl bocsiwr pwysau godrwm fel prif ddarlledwr gyfer Joshua v Usyk II, a gweithio fel prif ddarlledwr ar gyfer twrnamaint rhyngwladol gyda'r RLWC.

“Rydym wedi ein syfrdanu o gael ein henwebu eto ar gyfer Asiantaeth y Flwyddyn; rydym yn wynebu gwrthwynebwyr hynod dalentog! Pob lwc i’r holl enwebeion ar draws y Gwobrau.”

Bydd y seremoni wobrwyo yn cael ei chynnal ar 27 Ebrill yn Evolution yn Llundain.

By using this website, you agree to our use of cookies. We use cookies to provide you with a great experience and to help our website run effectively.