WHISPER YN CYNHYRCHU CYFRES DDOGFEN GYDA BILLY MONGER AR GYFER YR LTA, GYDA CHEFNOGAETH Y LOTERI GENEDLAETHOL

Billy Monger gyda raced tennis

Mae’r LTA, gyda chefnogaeth y Loteri Genedlaethol, wedi rhyddhau’r bennod gyntaf o bedair yn eu cyfres ddogfen newydd, a gynhyrchwyd gan Whisper, sy’n dilyn y gyrrwr rasio proffesiynol a'r cyflwynydd Paralympaidd/F1, Billy Monger, wrth iddo ddysgu am fyd tennis cadair olwyn proffesiynol.

Ar ôl trin a thrafod heriau chwaraeon Paralympaidd yn y rhaglen 'Billy Monger: Changing Gear' a gynhyrchwyd gan Whisper yr haf diwethaf, ac ar ôl bod yn aelod o dîm cyflwyno C4 yng Ngemau Paralympaidd y Gaeaf a Gemau Paralympaidd 2021 a 2022, yma gwelwn Billy yn cychwyn ar ei daith ei hun ym myd tenis cadair olwyn, gyda’r nod o chwalu rhagor o rwystrau a chaniatáu i gynulleidfaoedd newydd ddysgu am y gamp.

Bydd pennod newydd o’r gyfres yn cael ei rhyddhau bob wythnos ar sianeli digidol yr LTA yn ystod mis Medi, gan ddilyn hynt Billy wrth iddo gael ei gyflwyno i fyd tennis cadair olwyn ym Mhencampwriaethau Tennis Cadair Olwyn Agored Prydain, o'i dro cyntaf yn y gadair, at gwrdd â chwaraewyr Cynghrair Tennis Lleol Cadair Olwyn LTA Llundain, hyd at ei gêm gystadleuol gyntaf.

Gan ddilyn Llwybr Perfformiad Tennis Cadair Olwyn a ariennir gan y Loteri Genedlaethol, gwelwn Billy yn cael ei hyfforddi a'i fentora gan chwaraewyr gorau Prydain a chan hyfforddwyr yr LTA, ac wrth baratoi ar gyfer ei her tennis bydd yn cwrdd â llu o unigolion sydd ar eu taith eu hunain gyda’r gamp.

Am ei daith hyd yma, dywedodd Billy: "Er i mi gael profiad hynod fyr â thennis pan oeddwn yn iau, ym Mhencampwriaethau Tenis Cadair Olwyn Agored Prydain y ces gyfle i wylio chwaraewyr proffesiynol tennis cadair olwyn yn chwarae am y tro cyntaf. Ni allwn wrthod y cyfle i ddysgu mwy am y gamp ac i gystadlu â chwaraewyr gorau Prydain. Mae mwy a mwy o bobl yn dechrau chwarae tennis cadair olwyn, a dwi wedi penderfynu ei bod hi'n hen bryd i mi ymuno â nhw".

Dywedodd Cain Berry, Arweinydd Perfformiad, Llwybr Perfformiad Cadair Olwyn LTA: “Chwaraewyr y Loteri Genedlaethol sy’n haeddu’r diolch am ein galluogi ni i gynnig cyfleoedd anhygoel i gyflwyno mwy i chwaraeon Tennis Cadair Olwyn, ar lawr gwlad hyd at uchelfannau’r llwyfan rhyngwladol - o'r Grand Slams i'r Gemau Paralympaidd. Mae'r gyfres newydd hon gyda Billy yn rhoi cipolwg ar y byd hwnnw, yn cyflwyno llu o gymeriadau sy’n gweithio’n galed yn y maes, a’r gobaith yw y bydd yn ysbrydoli hyd yn oed mwy o'r genhedlaeth nesaf i roi cynnig ar y gamp."

Bydd penodau pellach yn cael eu darlledu bob wythnos ym mis Medi 2022 ar YouTube ac ar sianeli cymdeithasol yr LTA. Gwyliwch yr holl benodau ar Sianel You Tube LTA.

By using this website, you agree to our use of cookies. We use cookies to provide you with a great experience and to help our website run effectively.