SailGP

PENCAMPWRIAETH CHWIM SY’N AILDDIFFINIO HWYLIO CYSTADLEUOL

Gyda phencampwriaeth SailGP, bu’n rhaid i Whisper sefydlu a rheoli un o’r cynyrchiadau anghysbell mwyaf cymhleth yn y byd. Fel y darlledwr, cyflwynodd Whisper becyn helaeth mewn sawl iaith ar gyfer deiliaid hawliau darlledu ledled y byd. Roedd hyn yn cynnwys ffrwd byd rhyngwladol, ffrwd byd â chyflwynwyr, ffrwd Japaneeg, ffrwd Mandarin, uchafbwyntiau mewn sawl iaith, uchafbwyntiau pwrpasol ar gyfer darlledwyr yr UDA, VNRs a mwy. Bu timau cynhyrchu yn gweithio mewn sawl cylchfa amser, gan gyfarwyddo fflyd uchelgeisiol o hofrenyddion, cychod a dronau i greu rhaglenni cyfareddol i gefnogwyr ledled y byd.

GWYLIO AR VIMEO

By using this website, you agree to our use of cookies. We use cookies to provide you with a great experience and to help our website run effectively.