Pencampwriaeth Ewros 2022 y Merched

WHISPER A CHWARAEON Y BBC YN CYRRAEDD 24.7M O WYLWYR TELEDU AR DRAWS PENCAMPWRIAETH EWROS 2022 Y MERCHED

Os ydych chi am greu cynhyrchiad chwaraeon sy’n wirioneddol wych, rhaid disgwyl am yr eiliad dyngedfennol, ei dal ar gamera a dod â hi’n fyw. Os byddwch chi’n gwneud hyn yn llwyddiannus, gall miliynau ledled y wlad rannu’r un profiad â’r rhai yn y stadiwm, gan greu atgof bythgofiadwy. Bydd dros 20 miliwn o wylwyr yn cofio ble’r oedden nhw ddydd Sul 31 Gorffennaf – a’u llygaid ar BBC One/ BBC iPlayer yn gwylio Lloegr yn ennill eu tlws pêl-droed o bwys cyntaf ers 1966. Gyda 31 o gemau byw a thros 100 awr o deledu, cynhyrchodd Whisper a BBC Sport amrywiaeth enfawr o gynnwys dadansoddol a darnau nodwedd, gan greu sêr a modelau rôl o dîm Lloegr a thu hwnt, a chan ei gwneud yn hawdd i’r gynulleidfa fuddsoddi yn y bencampwriaeth.

GWYLIO AR VIMEO

By using this website, you agree to our use of cookies. We use cookies to provide you with a great experience and to help our website run effectively.