WHISPER WEDI’U HENWEBU AM WOBRAU NEWYDDIADURAETH CHWARAEON AM EU RHAGLENNI F1 A’R GEMAU PARALYMPAIDD

Mae Whisper wedi cael eu henwebu am ddwy wobr yng Ngwobrau Newyddiaduraeth Chwaraeon Prydain a fydd yn cael eu cynnal yn fuan.

Mae enwebiadau Whisper yn y categori Darlledu am eu darllediadau Fformiwla Un ar gyfer Channel 4 a’u darllediadau uchelgeisiol o Gemau Paralympaidd Tokyo 2020 gyda Channel 4.

Mae'r gwobrau'n 'dathlu rhagoriaeth ymhlith awduron, ffotograffwyr, darlledwyr a golygyddion chwaraeon Prydain’.

Mae Whisper wedi’u henwebu ar gyfer y gwobrau canlynol: 

Darllediadau Digwyddiadau Byw Teledu/Digidol:  Gemau Paralympaidd Tokyo (Whisper ar gyfer Channel 4)

Sioe Deledu/Digidol: Fformiwla Un ar gyfer Channel 4 (Whisper ar gyfer Channel 4)

Gwych hefyd yw gweld yr anhygoel Ade Adepitan yn cael ei enwebu yng nghategori’r Cyflwynydd Chwaraeon Gorau, ef oedd yn arwain y rhaglen uchafbwyntiau ddyddiol, Today in Tokyo yn ystod Gemau Paralympaidd Tokyo 2020.

Cyflwynydd ChwaraeonAde Adepitan (Whisper ar gyfer Channel 4)

Gellir gweld rhestr fer Darlledu yn ei chyfanrwydd yma.

Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni wobrwyo gala yn y Park Plaza, Westminster Bridge, ddydd Llun 7 Mawrth 2022.

Pob lwc i bawb sydd wedi’u henwebu!

By using this website, you agree to our use of cookies. We use cookies to provide you with a great experience and to help our website run effectively.