WHISPER YN CYRRAEDD RHESTR FER GWOBR ASIANTAETH ORAU YNG NGWOBRAU SPORT INDUSTRY

Mae Whisper wedi cyrraedd rhestr fer dwy o wobrau’r Sport Industry. Mae'r seremoni wobrwyo uchel ei pharch yn cael ei chydnabod ar draws yr holl ddiwydiant, ac mae’n dathlu 'y gwaith aruthrol a wneir y tu ôl i'r llenni yn y sector chwaraeon, gan anrhydeddu'r clybiau, y timau, y brandiau, yr asiantaethau a’r arloeswyr sy'n sicrhau bod y diwydiant yn parhau i symud ymlaen ac yn rhagori.’

Mae Whisper wedi cael eu henwebu ar gyfer y gwobrau canlynol:  

Asiantaeth y Flwyddyn

Cyfres Cynnwys Gwrieddiol ar gyfer Whistle Watch gyda World Rugby

Sunil Patel, Prif Swyddog Gweithredol Whisper: "Rydyn ni’n hynod falch o gael ein henwebu ar gyfer gwobr Asiantaeth y Flwyddyn, a gwych yw gweld Whistle Watch yn parhau i gael cydnabyddiaeth am ei gynnwys gwreiddiol. Rydyn ni’n cystadlu yn erbyn talentau mawr yn y ddau gategori. Pob lwc i'r bawb sydd wedi eu henwebu ar draws y Gwobrau - rydyn ni’n edrych ymlaen at y seremoni!"

Gellir gweld y rhestr fer lawn yma.

Cynhelir y digwyddiad ar 12 Mai yn Evolution yn Llundain.

Mae Whisper wedi cyrraedd rhestr fer arall yn ddiweddar hefyd, ar gyfer gwobr y Rhaglen Chwaraeon Gorau yng Ngwobrau Broadcast 2022 am Y Gemau Paralympaidd gyda Channel 4. Enillodd wobr Cynhyrchiad Chwaraeon Gorau (Quadrennial) yng Ngwobrau Sport Broadcast 2021.

By using this website, you agree to our use of cookies. We use cookies to provide you with a great experience and to help our website run effectively.