Nissan

GYDAG OND CHWE WYTHNOS I FYNEGI GWELEDIGAETH NISSAN AR GYFER DYFODOL Y DIWYDIANT CEIR, PENDERFYNODD WHISPER ANELU AM Y SÊR

Gan fanteisio ar ddelwedd a hanes Monaco fel un o leoliadau enwocaf y byd rasio, penderfynodd Whisper gau ffyrdd y Dywysogaeth dros nos a chyflogi’r seren Hollywood Margot Robbie er mwyn cyfuno’r gorffennol, y presennol a’r dyfodol ac i arddangos cerbyd trydanol newydd radical y cwmni, BladeGlider.

GWYLIO AR VIMEO

By using this website, you agree to our use of cookies. We use cookies to provide you with a great experience and to help our website run effectively.